Bírókert Kft.

Adatkezelési tájékoztató

A Bíró-Kert Kft üzemeltetésében álló www.birokert.hu weboldal, nem használ cookie-kat, nem kér és nem gyűjt semmilyen személyes adatot sem aktív, sem passzív módon. Részletesen:

1. Ki gyűjti a személyes adatokat (az adatkezelő személye)?

Weboldalunk nem gyűjt személyes adatokat.

2. Milyen adatokat gyűjtök és kezelek?

Weboldalunk nem gyűjt személyes adatokat.

3. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat és mennyi ideig kezeljük azokat?

Weboldalunk nem gyűjt személyes adatokat.

4. Az adatkezelés ideje

Weboldalunk nem gyűjt személyes adatokat.

5. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat (adattovábbítás)?

Weboldalunk nem gyűjt személyes adatokat.

6. Az adatok biztonsága

Weboldalunk nem gyűjt személyes adatokat.

7. Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek

Weboldalunk nem gyűjt személyes adatokat.

8. Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Weboldalunk nem gyűjt személyes adatokat.

9. Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

Weboldalunk nem gyűjt személyes adatokat.

10. Cookies (sütik) kezelésről

Weboldalunk nem gyűjt személyes adatokat.

 

11. Más weboldalakra irányító linkek

www.birokert.hu oldal külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. A Bíró-Kert Kftsemmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a honlapomon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

12. Lényegesebb jogszabályok

Minden művelet az Ön személyes adataival a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával történik. Ezek jelenleg a következők: Tulajdonos (az Információkról szóló, módosított 1978. január 6-i, 78_17. számú törvény), a magyarországi adatkezelést illetően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény. A Tulajdonos  adatvédelmi nyilvántartási számai az 1. pontban olvashatóak.

 

13. Adattovábbításról

Nem történik adatok továbbítása.

14. További kiegészítések

A honlapon egyes elemekhez lehetséges a külső adatkezelőnél tárolt adatokkal történő hozzászólás, regisztráció vagy egyéb funkció vagy folyamat eléréséhez, használatához. Ilyen jellegű külső adatkező lehet a Facebook, Google, Twitter vagy egyéb, adott funkciónál megjelenített cég – szolgáltatás.

15. A tájékoztató, nyilatkozat módosítása

A Tulajdonos jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy honlapon elérhető utolsó változat elolvasását végezze el.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi.

 

Legutolsó frissítés: 2018-05-25